menu
FACEBOOK
INSTAGRAM

Kontakt: dawidzalesky@gmail.com

Polska / Polonia

powrót
Kościół kocham sześcioskrzydłe cheruby, srebro naczyń świętych, kandelabry, światła, obrazy, ambonę.
Konstandinos
Kawafis
Sacrum Solutus
mapa